แบบเสร็จ”สะพานโกลเดนเกท”ข้าม น.เจ้าพระยา

กรมทางหลวงชนบทเผยแบบเสร็จแล้ว สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ – จ.สมุทรสาคร ระยะทาง59 กม.แบบเดียวกับสะพานโกลเดนเกท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ – จ.สมุทรสาคร

ระยะทาง 59 กม. งบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทว่า ขณะนี้ได้ออกแบบโครงการเสร็จแล้ว แต่ยังติดปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านช่วงแนวเส้นทางพาดผ่านพระราม 2 จึงต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจ  ก่อนส่งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาอนุมติเห็นชอบเพื่อดำเนินการลงทุนต่อไป เบื้องต้นคาดว่า.จะใช้เวลา1-2ปี เพื่อพิจารณา
นายพิศักดิ์กล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับปริมาณการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยทช.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการนี้ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในระยะ 10 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีแนวเส้นทางจะตัดผ่านแม่น้ำสำคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่เป็นทั้งโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นโครงข่ายเชื่อมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จากนิคมภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในอนาคตอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews